Kubelíkova 1224/42,

130 00  Praha 3

IČ: 06269079

Home Ostraha PCO Detektivní služby Kontakt

 

     

     

     

 

 

Dálková ostraha pultem centralizované ochrany, PCO.

            Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob. Projektování, montáž, kontrola, údržba a opravy elektronických poplachových systémů (zejména systémů zabezpečovacích, tísňových, protipožárních, kontroly vstupu, přivolání pomoci, integrovaných a kamerových), určených k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy, včetně poplachových systémů a zařízení umožňujících sledování pohybu a projevů osob v objektech a jejich okolí. Montáž, opravy, údržba, revize a správa mechanických zábranných systémů, dodatečně zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob. Jedná se o elektronickou ochranu, pomocí nichž se vytvářejí relativně stálé podmínky bránící nepovolaným osobám vniknout do chráněného objektu, ale rovněž systémy signalizující vznik požáru nebo signalizační systémy informující o změnách různých stavů, které mohou vést k haváriím apod.

 

Metody elektronické ochrany:

jsou vysoce efektivní a účinné, ale opět za předpokladu, že jsou spojeny s uplatňováním metod fyzické ochrany.

Efektivnosti a účinnosti elektronické ochrany lze dosáhnout pouze v návaznosti na fyzický faktor tj. fyzickou ochranu.

Samotné elektronické systémy nestačí, nenavazuje-li na jejich signál o narušení objektu zásah fyzické síly, tedy fyzické ochrany, zásahová jednotka pultu centralizované ochrany PCO.

Výhodou elektronických zabezpečovacích systémů je jejich neutrálnost, je vyloučen subjektivní lidský faktor, který velmi silně působí při fyzické ochraně.

Jde o systémy:

-         Elektronické zabezpečovací signalizace = EZS

-         Elektronické požární signalizace          = EPS

-         Elektronické signalizace různých stavů

 

Metoda elektronického pozorování: 

Touto metodou je zajišťována ochrana objektů s využitím elektronických systémů. Jde o elektronické pozorování s využitím videokamer a dalších technických prostředků elektronického dohledu či elektronické dokumentační prostředky.

Pozorování objektů klienta pomocí kamerových systémů přes PC a internet. Klienti mající na objektu kamerový systém svedený do počítače může A security plus s.r.o. přes internet monitorovat nepřetržitě nebo po dohodě s klientem v daných intervalech nebo při zaznamenaném poplachu.

 

Operační středisko - Dispečink PCO

Operační pracovník A security plus s.r.o. vyhodnocuje příchozí zprávy, ty jsou signalizovány v určených stavech, klidových, nebo alarmových a na ně reaguje. V případě napadení takto střeženého objektu nebo - tísňového volání vysílá okamžitě zásahovou jednotku, která provádí prvotní úkony směřující k ochraně osob a majetku. Následně vyhodnotí situaci a v případě potřeby přivolá další odbornou pomoc, například - policii ČR, Městskou policii, hasiče, záchranou službu, lékařskou pomoc, plynaře atd.

Objekty jsou střeženy nepřetržitě 24 hodin denně:

        Signál narušení objektu:Okamžitě na místo objektu vyjíždí zásahová skupina PCO, která provede kontrolu objektu, pláště objektu, okna, dveře, střecha, atd. popřípadě zadrží pachatele, operační pracovník, pokud je třeba informuje majitele objektu a policii ČR atd..

        Signál volání tísně: Při signálu volání tísně operační pracovník vyšle neprodleně na místo zásahovou skupinu PCO po zjištění situace, je přivolána odborná pomoc policie ČR, záchranná služba, lékař, hasiči, plynaři, atd. Do příjezdu jednotky integrovaného záchranného systému provádí opatření k záchraně života a zdraví  a snížení následných škod.

        Požární signál: Na místo neprodleně vyjíždí zásahová skupina PCO, po zjištění situace, pokud si to okolnosti vyžadují, operační pracovník volá jednotky integrovaného záchranného systému  a zásahová skupina na místě provádí opatření k odvrácení hrozícího nebezpečí.

Jak taková ochrana probíhá?

 

a) Každý chráněný objekt musí mít zabudovaný svůj elektronický zabezpečovací systém (EZS, EPS), který je sveden některým níže uvedeným systémem, k nám na pult centralizované ochrany PCO, A security plus s.r.o..

 

b) Montáž  některého níže uvedeného systému  provedeme na základě  certifikátu opravňujícího k instalaci a napojení systému na pult centralizované ochrany (PCO)  A security plus s.r.o..

Graf znázorňující přenos zpráv z objektu na na PCO.

A to:

1. po klasické telefonní lince , 2. radiový přenos, 3. GSM přenos, 4. SMS přenos, 5. GPRS přenos, 6. Kombinovaný přenos.

 

Po klasické telefonní lince: Přenášení dat je prováděno po klasických telefonních linkách.

-         Klady:                     nejjednodušší přenos dat, malé náklady na zhotovení

-        Protiklady:   (porucha na telefonní lince atd.)  Pokud není telefonní linka vedená zemí do objektu, nebezpeční přerušení linky.

 

GPRS přenos:

-        Klady:  přenos velkého množství dat za malou  cenu, použití tam kde není pevná linka telefonu, není dosah radiového signálu .  Tam kde je pevná linka lze použít jako dubl.

 

Kombinovaný přenos (DUBL):

Kombinace výše uvedených systémů, které zajišťují přenos zpráv nezávisle na sobě. Tato kombinace snižuje možnost sabotáže a riziko vniknutí nebo pokusu o vniknutí do střeženého prostoru (objektu), nebo jiné nežádoucí činnosti narušitele. Zajišťuje jisté doručení odeslaných zpráv na pult centralizované ochrany PCO.

Náplň činnosti pracovníků fyzické ochrany zařazených do zásahové hlídky (skupiny) A security plus s.r.o.

Odborně řešit v co nejkratší době vzniklé situace narušení, tíseň, ohrožení majitele objektu. A veškeré úkony směřovat k odvrácení hrozícího nebezpečí.

Do zásahové skupiny pro zabezpečení výjezdů k případům narušení objektů zabezpečených elektronickými systémy proti vloupání, hlášení požáru apod. jsou zařazovány nejzkušenější pracovníci mající:

-         předpoklady rychlého rozhodování

-         základy znalosti kriminalistiky

-         vysokou úroveň právního vědomí a znalosti právní problematiky.

Po dojezdu na objekt provádí kontrolu objektu, popřípadě zadržení narušitele, všechny změny hlásí na operační středisko – dispečink PCO  A security plus s.r.o.

Provádí opatření k zmírnění následků (škod)

-         provádí kriminalistické zajištění místa činu z hlediska zajištění (nepoškození) kriminalistických stop a zajištění místa z hlediska potřeb pracovníků policie.

-         Provádí po fyzické kontrole objektu, kontrolu funkčnosti EZS na objektech otevřených kde došlo k signálu narušení. ( Dvory, kamenolomy, parkovací prostory, atd.).

-         Snaží se zjistit případné svědky případu a jejich totožnost.

-         Všímá si dění u objektu, ze kterého přišel signál narušení, tíseň, (SPZ stojících vozidel v blízkosti objektu, osoby pohybující se v danou situaci u objektu, atd. a vše hlásit na operační středisko  A security plus s.r.o. pro další zpracování součinnostních složek.)

-         Při výkonu služby dbá na úkoly vypívající z předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygienických předpisů.

-         Je stále ve spojení s dispečinkem  A security plus s.r.o.  a informuje ho o stavu na místě zásahu a jeho prostřednictvím zajistí přítomnost majitele objektu či jeho odpovědného zástupce.

-         V případě narušení pláště objektu  pracovník  dispečinku  A security plus s.r.o. zajistí fyzickou ostrahu u objektu, do příjezdu majitele a po dohodě s majitelem, do doby opravy, zajištění objektu.