Kubelíkova 1224/42,

130 00  Praha 3

IČ: 06269079

Home Ostraha PCO Detektivní služby Kontakt

 

     

 

Společnost A security plus s.r.o. je součástí poskytovaných služeb společnosti Aremic s.r.o., která působí na trhu bezpečnostních technologií a systémů již od roku 1991. Od počátku po celou dobu svého působení se firma zabývá vývojem, výrobou, instalací a servisem bezpečnostních zařízení. Díky svým dlouholetým zkušenostem získává zakázky pro vězeňskou správu ČR posléze i pro Polici, Armádu ČR, Třinecké železárny, později jsou to společné projekty s akciovou společností Xanthus a.s. pro Dopravní podniky hlavního města Prahy a.s. a stovky dalších realizovaných projektů pro soukromé společnosti, V.I.P klienty a širokou veřejnost. Pro zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti je založena naše společnost A security plus s.r.o., která je založena na základě přijetí nových normativních aktů, které v ČR upravily nejen legislativní začlenění bezpečnostních agentur, ale především definují od ledna 2009 podmínky koncesovaných živností v činnostech komerční bezpečnosti a profesionálního výkonu služeb.

A security plus s.r.o.

disponuje síti obchodních zastoupení a profesních kontaktů ve všech 14 krajích a v Praze. Naše činnost je tak zaměřena na důsledné analyticko-bezpečnostní vyhodnocení rizik daného regionu, kde je zákazníkovi poskytována služba. Důraz je kladen i na výběr odborně způsobilých pracovníků z daných regionů. Jejich znalost místních poměrů a terénu a osobní sepětí s regionem poskytuje značné výhody. Úroveň poskytovaných profesionálních služeb je vázána na jejich „dobré jméno“ v regionu.

Kmenový personál vychází ve své činnosti ze zkušeností nejen z civilních bezpečnostních služeb a detektivních kanceláří, ale i z výkonných a řídích bezpečnostních a zpravodajských složek státní správy ČR. Prvořadým zájmem naší společnosti je výběr, výchova a stabilizace odborně a eticky způsobilých profesionálů.

Letitá praxe výkonných specialistů a zkušený právní personál, zaručuje službám minimum věcných, právních či etických rizik pro klienta. Navíc, v zájmu další eliminace případných rizik, má společnost pojištění odpovědnosti za škodu pro případy pojistného krytí.

A security plus s.r.o.

                Společnost zajišťuje tyto služby:

Operační středisko a Pult centralizované ochrany

Společnost ve prospěch klientů celé ČR na základě koncesované živnosti - poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, provozuje vlastní pult centralizované ochrany – monitoring 24 hodin denně v různých kombinacích přenosů signálů na PCO dle požadavků klienta. Z důvodu eliminace bezpečnostních rizik a časté nespolehlivosti telefonních linek, nabízíme mimo jiné od května 2009 přenos dat z EZS (elektronických zabezpečovacích systémů) a EPS (elektronických požárních signalizací) prostřednictvím vysilačů GPRS komunikátor PCO.

Ostraha majetku a osob

Naše společnost v rámci celé ČR doporučuje současný trend poskytování služeb, který představuje kombinace bezpečnostních systémů s fyzickou ostrahou, jejímž výsledkem je snížení nákladů zákazníka na fyzickou ostrahu objektů.

Služby soukromých detektivů

Ze široké činnosti lze uvést například: Kontrolu dodržování léčebného režimu zaměstnanci v pracovní neschopnosti pro zaměstnavatele, Služby spojené s hledáním majetku a osob, Zajišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky včetně znaleckých posudků, Získávání informací o fyzických a právnických osobách nebo jejich majetkových poměrech, Vyhledávání protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství a jiné oprávněné zájmy klienta, Sběr dat a jejich vyhodnocování pro subjekty, které doloží právní zájem, Doručování písemností apod.

 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Další činností jsou například  - 

 

Při výběru zaměstnanců preferujeme především:

Bezúhonnost, Profesionalita, Spolehlivost, Pečlivost, Slušné vystupování, Občanství ČR.