Kubelíkova 1224/42,

130 00  Praha 3

IČ: 06269079

 

Home Ostraha PCO Detektivní služby Kontakt

 

     

     

     

 

 

 

Služby spojené s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku

·  Fyzická ostraha objektů

·  Technická ostraha objektů (včetně PCO)

·  Zpracování projektů a realizace technického zabezpečení objektů

·  Ostraha při přepravě peněz a jiných cenností

·  Ochrana osob a právních zájmů osob

·  Vyhodnocování bezpečnostních rizik (EZS, EPS, CCTV)

·  Pořádková služba pro obce a města

·  Pořadatelská služba a bezpečnostní dozor při sportovních, kulturních a společenských akcích

Detektivní služby

·  Kontrolu dodržování léčebného režimu zaměstnanci v pracovní neschopnosti pro zaměstnavatele

·  Služby spojené s hledáním majetku a osob

·  Zajišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky včetně znaleckých posudků

·  Získávání informací o fyzických a právnických osobách nebo jejich majetkových poměrech

·  Vyhledávání protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství a jiné oprávněné zájmy klienta

·  Sběr dat a jejich vyhodnocování pro subjekty, které doloží právní zájem

·  Doručování písemností

Komplexní správa a vymáhání pohledávek

·  telefonické upomínání pohledávek

·  odborné posouzení bonity pohledávky

·  vymáhání dlužných částek

·  právní služby související s vymáháním včetně podání na soud

·  kapitalizace pohledávek

·  nalezení a zajištění předmětu leasingu

·  spolupráce s exekutory